Нова тарифна система на Обединеното кралство: LED светлините ще бъдат освободени от мита

2020/07/06

На 19 май 2019 г. Обединеното кралство обяви нов тарифен механизъм след края на преходния период „Brexit“, за да замени външната тарифна система на ЕС, която беше въведена. Новата тарифна система ще бъде въведена от 1 януари 2021 г. информационна система, 60% от британската търговия ще се радва на безмитно третиране в съответствие с условията на Световната търговска организация (СТО) или чрез съществуващите преференции и ще намали тарифите за много видове вносни стоки на обща стойност десетки милиарди долари.

 

Сред тях вносни продукти, които допринасят за подобряване на енергийната ефективност, като например LED светлини, ще бъдат освободени от митата. Това ще бъде добра новина за износа на китайски LEDпродукти.

 

Според изявление на британското правителство, новоприетата „Обединена глобална тарифа на Обединеното кралство (UKGT)“ (UKGlobal Tariff-UKGT) ще бъде „проста и евтина“ в сравнение с общата външна тарифна система на ЕС. За компании, изнасящи за Обединеното кралство, това премахва сложни процедури и други ненужни търговски бариери, намалява натиска върху разходите и увеличава избора на потребителите.